Algemene voorwaarden

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de .

 

METAALUNIEVOORWAARDEN

Algemene leverings en betalingsvoorwaarden uitgegeven door de Metaalunie (Nederlandse Organisatie van Ondernemers in het Midden en Kleinbedrijf in de Metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN voorheen als SMECOMAVOORWAARDEN,

gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2001

Uitgave van de Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.

 

De leveringsvoorwaarden worden u, indien gewenst, kosteloos toegezonden.

 

All our quotations, all orders placed with us and all contracts concluded with us are subject to the Metaalunieconditions.

The conditions of delivery and payment will be sent to you upon request.

 

Für alle unsere Offerten, alle Aufträge an uns und für alle mit uns abgeschlossenen Verträge gelten die 'METAALUNIEVOORWAARDEN' .

Diese Lieferbedingungen werden Ihnen auf Anfrage gratis zugeschickt.

 

Nos offres, les commandes que nous reservons, ainsi que tous les accords qui sont passes avec nous sont sujets aux conditions de Metaalunie. Sur Simple demande, les conditions de livraison vous seront envoyeés gratuitement.